Back to Top

Kontakt

Naše spo­leč­nost síd­lí v Mir­ko­vi­cích neda­le­ko Čes­ké­ho Krumlo­va..

VELIMPEX s.r.o. Dře­vo­vý­ro­ba
Mir­ko­vi­ce 64, 382 32 Vele­šín

IČ: 26024527
DIČ: CZ26024527

Zde­něk Mle­zi­va
vedou­cí har­ves­to­ro­vé tech­no­lo­gie
‭+420 607 059 787
harvestory@velimpex.cz

Jan Plá­vek
vedou­cí les­nic­ké­ho sek­to­ru
‭+420 776 724 182
les@velimpex.cz

Vít Ope­kar
nákup pozem­ků a obchod s kula­ti­nou
‭+420 602 422 416
vita@velimpex.cz

 

Velimpex